whycomputer.com >> Wiedza o Internecie >  >> E-mail

Jak przekazać pocztę Yahoo na konto Gmail

Dzięki narzędziu Google Mail Fetcher możesz przesyłać wiadomości e-mail Yahoo do skrzynki odbiorczej Gmail, nawet jeśli nie masz płatnego konta Yahoo Ad Free Mail. Gdy moduł pobierania poczty ma informacje o koncie, może zalogować się na konto Yahoo i rozpocząć przesyłanie wiadomości do Gmaila. Technicznie, moduł pobierania poczty nie przekazuje poczty, ale używa protokołu POP3 lub Post Office Protocol w wersji 3, który wymaga usunięcia wiadomości na serwerze Yahoo po ich wysłaniu. Moduł pobierania poczty udostępnia jednak opcję, która zastępuje protokół POP3 i pozostawia pocztę w skrzynce odbiorczej Yahoo. Narzędzie Ustawienia, aby dodać Yahoo Mail jako konto e-mail POP3. Wprowadź swoje dane uwierzytelniające Yahoo, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami Gmaila, aby zakończyć proces konfiguracji. Moduł pobierania poczty rozpocznie przesyłanie wiadomości e-mail Yahoo do skrzynki odbiorczej Gmaila. Niektóre wiadomości Yahoo mogą jednak przejść bezpośrednio do folderu Spam Gmaila. Jeśli chcesz, możesz utworzyć unikalną etykietę dla wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail Yahoo, która umożliwi Ci ich wyświetlanie w oddzielnej kategorii od tych wysyłanych na Twój adres Gmail.

URL:https://pl.whycomputer.com/email/100319134.html

E-mail
  • Jak zamknąć konto Yahoo Mail

    Zamknij swoje konto Yahoo Mail, jeśli już go nie używasz lub jeśli planujesz przenieść się do innego dostawcy poczty e-mail. Yahoo usuwa wszystkie dane i ustawienia ze wszystkich usług - w tym HotJobs, Yahoo Small Business i Yahoo Geocities - po zamknięciu konta. Ponadto Twoje konto Flickr jest auto

  • Jak zamknąć i trwale usunąć konto Yahoo

    Jeśli nie potrzebujesz już konta Yahoo, usuń je, aby przestać otrzymywać e-maile Yahoo. Twoje dane osobowe zostaną usunięte ze strony internetowej. Zamknięcie konta powoduje usunięcie członkostwa we wszystkich innych usługach Yahoo, w tym Flickr, Monster, Yahoo Groups i Finance Portfolio. Jeśli jest

  • Jak automatycznie przesyłać pocztę AOL

    AOL to platforma internetowa z usługą e-mail o nazwie AOL Mail. Jedną z funkcji AOL Mail jest możliwość automatycznego przekazywania wszystkich przychodzących wiadomości e-mail na inny adres e-mail. Możesz ustawić tę funkcję przekazywania poczty za pomocą menu ustawień ogólnych Poczty AOL. Po skonfi

Wiedza o Internecie © https://pl.whycomputer.com