whycomputer.com >> Wiedza o Internecie >  >> Sprzęt komputerowy

Jakie są różne rodzaje projektorów?

Projektory są powszechnie używane w salach lekcyjnych, spotkaniach firmowych, domach kultu, koncertach, filmach i kinach domowych. Pomocne jest zrozumienie różnych typów projektorów, ich zamierzonych zastosowań i rodzaju soczewek potrzebnych do określenia, który typ projektora jest najlepszy dla danej sytuacji.

Typy

Istnieją dwa popularne typy projektorów: DLP (cyfrowe przetwarzanie światła) i LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny). W pierwszych dniach projektorów powszechnie stosowano projektory CRT (kineskopowe). Wykorzystali trzy lampy, po jednej dla każdego z kolorów podstawowych. Ze względu na ich duży rozmiar, małą moc światła i częstą potrzebę zbieżności i wyrównania obrazów wyświetlanych z każdej z trzech lamp, nie są one już powszechnie używane.

LCD

Projektory LCD działają z wykorzystaniem zwierciadeł spolaryzowanych, które przechodzą i odbijają tylko niektóre kolory światła. Powoduje to rozdzielenie każdego kanału czerwonego, zielonego i niebieskiego, a następnie ponowne połączenie za pomocą pryzmatu po przejściu przez panel LCD, który kontroluje intensywność i nasycenie każdego koloru.

DLP

Projektory DLP można sklasyfikować jako jedno-chipowe lub trzy-chipowe. Każdy układ zawiera miliony zwierciadeł, które odbijają światło tysiące razy na sekundę. Jednoprocesorowe projektory DLP mogą wyprodukować ponad 16 milionów kolorów, podczas gdy trzy-chipowe modele mogą wyprodukować ponad 35 bilionów kolorów. Dzięki temu projektory DLP mogą odtwarzać bardziej naturalne i realistyczne obrazy. Bliskość każdego zwierciadła w chipie utrudnia dostrzeżenie jakichkolwiek przestrzeni oddzielających piksele, co z kolei tworzy bardziej płynny i wyraźny obraz w porównaniu z technologią LCD. (Texas Instruments)

Jasność

Jasność projektora jest oceniana w lumenach. Im wyższa wartość lumenów, tym większa potencjalna jasność obrazu. Wykorzystanie projektora i jego otoczenie decydują o rodzaju i jasności potrzebnego projektora. W przypadku niewielkiego pomieszczenia z projekcją na małym ekranie, z atrakcyjnymi wynikami można korzystać z projektora LCD lub jednoukładowego projektora DLP o jasności od 1500 do 3000. W dużych obiektach wykorzystujących większe ekrany lub gdy światło otoczenia może wpływać na obraz, należy zastosować trójpunktowy projektor DLP o jasności od 10 000 do 28 000.

Obiektywy

Dostępne są różne typy soczewek. Jeśli projektor ma być umieszczony blisko ekranu, może być potrzebny obiektyw o krótkim rzucie. Jeśli projektor znajdzie się z tyłu pomieszczenia lub dużej areny z dala od ekranu, może być konieczne użycie obiektywu o długim zasięgu. Należy uwzględnić odległość od projektora do ekranu i rozmiar ekranu.


URL:http://pl.whycomputer.com/sprzet/100318729.html

Sprzęt komputerowy
  • Jak zwiększyć wewnętrzną antenę WiFi 

    Urządzenie WiFi wykorzystuje antenę do odbierania sygnałów WiFi w celu uzyskania dostępu do Internetu. Obudowa urządzenia może hamować siłę sygnału internetowej anteny WiFi. Możesz zwiększyć zdolność wewnętrznej anteny WiFi do uzyskiwania dostępu do sygnałów WiFi, dodając wzmacniacz siły sygnału. Po

  • Co to jest QuickPlay SlingPlayer? 

    QuickPlay SlingPlayer to fabrycznie zainstalowany program na notebookach HP. SlingPlayer to aplikacja firmy Sling Media, Inc., która pozwala użytkownikowi połączyć się ze swoim internetowym Slingboxem, aby oglądać telewizję na swoim notebooku. SlingPlayer jest również dostępny na komputerach stacjon

  • Jak korzystać z 21C Film & Slide Digital Converter? 

    21c Film and Slide Digital Converter to skaner, który zabierze film i slajdy i skonwertuje je na pliki cyfrowe. Po przekonwertowaniu na pliki cyfrowe można edytować, wysyłać pocztą e-mail, drukować lub tworzyć dowolną liczbę kalendarzy, pokazów slajdów lub kolaży zdjęć z obrazami z ostatnich lat. 21

Wiedza o Internecie © http://pl.whycomputer.com