whycomputer.com >> Wiedza o Internecie >  >> Oprogramowanie

Jak dopasować akapit do wiersza w programie Excel

Program Excel 2013 automatycznie wyświetla długie wpisy tekstowe nad sąsiednimi komórkami, zakładając, że w tych komórkach nie ma innych danych. Takie zachowanie może jednak rozszerzyć tekst poza widoczny obszar arkusza, a wszelkie sąsiadujące dane dodane do arkusza kalkulacyjnego mogą obcinać akapit. Zastosowanie jednej lub więcej opcji może wymusić dopasowanie akapitu w wierszu bez obawy, że kolejne dane ukryją część tekstu. Spośród tych opcji, zezwolenie na zawijanie tekstu i łączenie sąsiednich komórek może potencjalnie przynieść największe korzyści.

Krok 1
Kliknij i przeciągnij myszą nad komórkami, w których ma być wyświetlany akapit. Chociaż w końcu akapit rozciąga się na wiele linii, zaznaczaj tylko komórki w jednym wierszu. Na przykład możesz przeciągnąć, aby zaznaczyć komórki od A2 do G2.

Krok 2
Kliknij strzałkę rozwijaną „Scal i wyśrodkuj” w grupie linii trasowania na karcie Narzędzia główne i wybierz opcję „Scal komórki”. Ta akcja tworzy jedną dużą komórkę z wybranych komórek.

Krok 3
Kliknij przycisk „Zawijaj tekst” w grupie Wyrównanie na karcie Narzędzia główne, aby umożliwić automatyczne zawijanie tekstu w nowo scalonej komórce. Jednakże, aby dostosować tę funkcję, może być konieczne dostosowanie wysokości wiersza.
Przesuń kursor myszy nad linię podziału wiersza, znajdującą się tuż pod lewym numerem wiersza. Gdy kursor zmieni się w linię ze strzałkami górnymi i dolnymi, kliknij i przeciągnij myszą, aby zwiększyć wysokość wiersza.

Wskazówki
Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad sposobem zawijania tekstu, umieść kursor przed słowo w akapicie i naciśnij „Alt-Enter”, aby wymusić przerwanie linii.
Możesz również skorzystać z dostosowania rozmiaru tekstu, klikając komórkę akapitu i wybierając mniejszy rozmiar czcionki z grupy Czcionka na karcie Narzędzia główne.


URL:https://pl.whycomputer.com/oprogramowanie/100311888.html

Oprogramowanie
  • Jak korzystać z programu Excel do tworzenia systemu notowań

    Wiele firm zajmujących się bezpośrednio klientami musi przedstawiać oferty cenowe dla projektów roboczych. Podstawowe elementy każdej oferty są często tym samym tekstem wzorcowym. Drogie oprogramowanie może zawierać niezbędne formularze, ale prosty arkusz kalkulacyjny Excel zapewni wiele tego samego

  • Jak wstawiać punkty Bullet do programu Excel 2007

    Program Excel 2007 to arkusz kalkulacyjny dołączony do pakietu produktów Microsoft Office 2007. Umożliwia użytkownikom wykonywanie zadań, takich jak śledzenie i analizowanie danych, wykonywanie obliczeń i tworzenie sortowalnych list. Jedną z funkcji, której nie ma, jest przycisk podobny do przycisku

  • Jak wstawić plik PDF do Excel

    Excel oferuje elastyczność i wszechstronność, gdy trzeba wstawiać obiekty do arkusza kalkulacyjnego. Obiekty te mogą dodatkowo ulepszyć lub zilustrować punkty wyświetlane przez dane programu Excel. Podczas wstawiania obiektów PDF użyj funkcji wstawiania obiektów, aby z łatwością umieścić obiekt w sk

Wiedza o Internecie © https://pl.whycomputer.com