whycomputer.com >> Wiedza o Internecie >  >> Oprogramowanie

Jak rozwiązywać problemy z PBX

Prywatna centrala telefoniczna (PBX) to giełda, w której wiele telefonów działa w ramach jednej sieci prywatnej. Urządzenia PBX są zwykle kojarzone z firmami, które wymagają zarówno komunikacji przychodzącej, jak i wychodzącej podczas działania w tej samej sieci. PBX wykorzystuje zdalny dostęp poprzez specjalny program komputerowy do konfiguracji i sterowania funkcjami PBX. Ten specyficzny rodzaj zdalnego dostępu rozwiązuje również problemy, identyfikuje i koryguje błędy w centrali PBX, gdy standardowe rozwiązywanie problemów nie powiodło się.

Krok 1
Sprawdź połączenia z urządzeniem działającym na centrali PBX. Obejmuje to wszystkie przewody telefoniczne, zwłaszcza przewód główny biegnący od ściany do wtyczki znajdującej się z tyłu większości konsol.

Krok 2
Zresetuj urządzenie PBX. Odłącz główny przewód opisany w kroku 1 na jedną minutę. Podłącz ponownie kabel i umieść przychodzące i wychodzące połączenia testowe. Jeśli problem będzie się powtarzał, przejdź do kroku 3.

Krok 3
Zaloguj się do programu komputerowego dostępu radiowego PBX jako administrator. Jeśli nie masz uprawnień administracyjnych, nie możesz uzyskać dostępu do ustawień potrzebnych do kontynuowania rozwiązywania problemów z centralą PBX.

Krok 4
Znajdź i kliknij opcję „Konserwacja” u góry ekranu. Przewiń do „Dziennik zdarzeń” i kliknij, aby wyświetlić znane błędy w centrali PBX. Przewiń listę, ponieważ na liście pojawi się kilka różnych typów wydarzeń. Użyj opcji „Filtr”, aby ustawić preferencje dla wymienionych wiadomości.

Krok 5
Kliknij dwukrotnie dowolny komunikat o błędzie, aby wyświetlić szczegóły. Komunikaty te zawierają konkretne daty, godziny i szczegóły dotyczące błędów w centrali PBX i bieżącego stanu. Stąd możesz zidentyfikować przyczynę i skorygować błędy w PBX.

Krok 6
Zamknij „Dziennik zdarzeń” i natychmiast otwórz go ponownie. Kliknij „Filtruj”, aby ustawić zdarzenia dla bieżącej daty. Spowoduje to wyświetlenie, czy błędy zostały poprawione. Jeśli błędy będą się powtarzać, skontaktuj się z dostawcą usług telefonicznych lub producentem urządzenia PBX, aby uzyskać dalszą pomoc.
Po zakończeniu wyloguj się z programu dostępu zdalnego. Zapobiega to nieautoryzowanym użytkownikom dostępu do obowiązków administracyjnych centrali PBX.

Ostrzeżenie

 • Niektóre błędy w centrali PBX powinny być obsługiwane wyłącznie przez profesjonalistów, aby uniknąć dalszych problemów. Jeśli nie masz pewności, jak poprawić błąd, skontaktuj się natychmiast z dostawcą w celu uzyskania pomocy.

  Potrzebne elementy

 • Komputer
 • Program dostępu zdalnego
 • Uprawnienia administracyjne


  URL:https://pl.whycomputer.com/oprogramowanie/100305952.html

 • Oprogramowanie
  • Jak rozwiązywać problemy z odtwarzaczem CD

   Chociaż rzadko będziesz w stanie naprawić własny odtwarzacz CD, możesz zdiagnozować problemy. Może to pomóc w podjęciu decyzji o naprawie. Sprawdź wszystkie połączenia, na przykład od odtwarzacza do wzmacniacza lub odbiornika i odbiornika do głośnika. Sprawdź i wyczyść styki na gniazdach i kablach

  • Jak uzyskać dostęp do mojej iCloud

   Dostęp do iCloud to coś, co możesz zrobić na kilka różnych sposobów, w tym za pośrednictwem przeglądarki. Uzyskaj dostęp do iCloud dzięki pomocy eksperta w dziedzinie technologii multimedialnych w tym darmowym klipie wideo.

  • Jak uzyskać dostęp do zablokowanych stron internetowych

   Czasami, gdy jesteś w pracy lub szkole, musisz uzyskać dostęp do zablokowanej strony internetowej. Zachowując ostrożność, aby nie naruszyć umowy o użytkowaniu, istnieją pewne kroki, które można podjąć, aby uzyskać dostęp do zablokowanych stron internetowych. Prawdopodobnie na tej liście jest przynaj

  Wiedza o Internecie © https://pl.whycomputer.com