whycomputer.com >> Wiedza o Internecie >  >> Sprzęt komputerowy

Ewolucja Bluetooth

Ewolucja technologii bezprzewodowej Bluetooth rozpoczęła się od szwedzkiej firmy Ericsson pod koniec lat 90-tych. Pierwotnie kierowany nie na rynek konsumencki, ale raczej na innych programistów, Bluetooth stał się od tego czasu jedną z najważniejszych technologii bezprzewodowych zorientowanych na konsumenta, napędzając dalszy rozwój w branży. Popularność tej technologii w dużej mierze zdeterminowała kierunek ewolucji technologii Bluetooth.

Kierowanie ewolucją

Siłą napędową rozwoju tej technologii jest Specjalna Grupa BBluetooth . Grupa ta zajmuje wiodącą rolę nie tylko w ciągłym rozwoju, docierając do nowych branż, ale także promując bieżące wykorzystanie technologii Bluetooth i jej możliwości ekspansji. Ta promocja często odbywa się poprzez specjalne seminaria i prezentacje skierowane specjalnie do producentów i programistów i kładzie nacisk na kierunek technologii Bluetooth.

Przeszłość i teraźniejszość

Od pierwotna wersja technologii bezprzewodowej Bluetooth do dnia dzisiejszego, konsumenci zaobserwowali nadzwyczajny wzrost wykorzystania sytuacyjnego tej technologii. Kompatybilność Bluetooth obejmuje wiele komputerów osobistych, laptopów i urządzeń przenośnych, a w przyszłości pojawi się więcej urządzeń. Ponadto grupa Bluetooth Special Interest Group planuje zwiększyć przepływność danych dla tej technologii, aby zwiększyć wykorzystanie w coraz większej liczbie aplikacji multimedialnych. Stanowi to wysiłek, aby dotrzymać kroku zmianom w innych obszarach technologii.

Nowe branże

Rozwój technologii bezprzewodowej Bluetooth stanowi jednocześnie wejście do wielu branż w obu sektor prywatny i sektor publiczny. Poza powszechniejszymi zastosowaniami komputerów osobistych lub komunikacji mobilnej, technologia Bluetooth ma obecnie zastosowanie w usługach medycznych i wywiadowczych, a także w sztuce. Nowe dodatki obejmują różnorodne zastosowania sprzętu gospodarstwa domowego, a nawet aplikacje do rehabilitacji fizycznej rannych weteranów.

Nowe osiągnięcia

Niektóre z nowszych rozwiązań w ewolucji Bluetooth wymaga optymalizacji, wydajności, kompatybilności i funkcjonalności technologii. Ponadto Bluetooth stale ewoluuje, poprawiając trwałość technologii poprzez opracowanie niskoenergetycznych wersji urządzeń Bluetooth, które ostatecznie oszczędzają konsumentowi zarówno czas, jak i pieniądze. Ten zrównoważony rozwój ma również na celu otwarcie nowych rynków i zastosowań technologii Bluetooth, od treningu sportowego po nowe zastosowania medyczne.

URL:https://pl.whycomputer.com/sprzet/100319603.html

Sprzęt komputerowy
  • Jak skonfigurować połączenie Bluetooth na iPhonie

    Funkcja Bluetooth dostępna w Apple iPhone pozwala użytkownikowi na bezprzewodowe połączenie telefonu z zestawem słuchawkowym Bluetooth, bezprzewodową klawiaturą Apple lub innym urządzeniem Bluetooth innej firmy. Wiele nowych pojazdów może synchronizować się z telefonem iPhone i odtwarzać z niego muz

  • Jakie są zalety technologii komunikacyjnej

    Technologia komunikacyjna pomogła uczynić proces komunikacji wygodniejszym i łatwiejszym. Komunikacja elektroniczna - jak faksy, wiadomości tekstowe, e-maile i portale społecznościowe - to przykłady technologii komunikacyjnych. Organizacje wykorzystują komunikację elektroniczną w codziennych operacj

  • Wady zaawansowanej technologii

    Dzięki zaawansowanej technologii nowoczesne społeczeństwo osiągnęło cele nie do pomyślenia nawet kilka pokoleń temu: lądowanie człowieka na Księżycu, likwidowanie chorób i wytwarzanie rekordowych ilości żywności. Jednak wszystkie zalety zaawansowanej technologii wiążą się z kosztami, niektóre zwykłe

Wiedza o Internecie © https://pl.whycomputer.com