whycomputer.com >> Wiedza o Internecie >  >> Internet

Jak dodać ikonę programu Internet Explorer do pulpitu w systemie Windows 7

Domyślnie system Windows 7 zawiera klikalną ikonę paska zadań Internet Explorer, która ładuje przeglądarkę internetową bez konieczności przeszukiwania menu Start. Aby zamiast tego umieścić ikonę na pulpicie, znajdź Internet Explorer w menu Start i użyj funkcji Wyślij na pulpit, aby wygenerować skrót. Możesz też wstawić ścieżkę do pliku Internet Explorer do kreatora Utwórz skrót, aby ręcznie utworzyć skrót.

Wyślij na pulpit

Krok 1
Otwórz menu Start i kliknij przycisk ** Wszystkie programy **.

Krok 2
Kliknij prawym przyciskiem myszy ** Internet Explorer **, wskaż ** Wyślij do **, a następnie wybierz ** Pulpit (Utwórz skrót) * * aby dodać skrót do przeglądarki Internet Explorer na pulpit.
Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu, aby uruchomić program Internet Explorer, lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, aby zmienić nazwę (** Zmień nazwę **), usuń (** Usuń **), lub wyświetl dodatkowe informacje (** Właściwości **) na temat skrótu.

Utwórz kreatora skrótów

Krok 1
Wybierz wolny obszar na pulpicie, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz ** Nowy skrót **. Zostanie otwarty kreator tworzenia skrótu.

Krok 2
Wstaw lokalizację głównego pliku wykonywalnego programu Internet Explorer do pustego pola pod ** Wpisz lokalizację elementu **, która domyślnie to ** C: Program Files Internet Explorer xplore.exe **. Jednak w 64-bitowych wersjach systemu Windows ta lokalizacja powoduje powstanie 64-bitowego skrótu do programu Internet Explorer; jeśli wolisz 32-bitowy skrót, wstaw ** C: Program Files (x86) Internet Explorer xxplore.exe ** zamiast tego. Kliknij ** Dalej **, aby kontynuować.
Kliknij ** Zakończ **, aby wygenerować skrót na pulpicie.

Wskazówki
Aby usunąć skrót paska zadań programu Internet Explorer, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę i wybierz „Odepnij ten program z paska zadań”. Aby dodać skrót do paska zadań, kliknij prawym przyciskiem myszy skrót na pulpicie, a następnie kliknij „Przypnij do paska zadań”.
Zmień domyślne zachowanie programu Internet Explorer, dodając wiersze poleceń do skrótu. Wybierz „Właściwości” po kliknięciu prawym przyciskiem myszy skrótu przeglądarki Internet Explorer i wstaw wiersz polecenia po jednym spacji na końcu pola Cel. Na przykład wstaw „-private” (bez cudzysłowów), aby otworzyć w trybie prywatnym, „-k” (bez cudzysłowów), aby otworzyć w trybie kiosku lub „-extoff” (bez cudzysłowu), aby otworzyć bez żadnych rozszerzeń. Kliknij „Zastosuj”, a następnie „OK”, aby zapisać zmiany. Aby przywrócić domyślny skrót, usuń wiersz polecenia.
Aby dodać skrót do przeglądarki Internet Explorer w systemie Windows 8 i 8.1, wpisz „Internet Explorer” na ekranie startowym, kliknij prawym przyciskiem myszy wynik wyszukiwania „Internet Explorer”, a następnie wybierz „Otwórz lokalizację pliku”. Aby utworzyć skrót, kliknij prawym przyciskiem myszy plik „iexplorer”, wskaż polecenie „Wyślij do”, a następnie wybierz opcję „Pulpit”.
Pobierz najnowszą wersję Internet Explorera dla Windows 7 z MSDN (link w Zasoby).


URL:https://pl.whycomputer.com/Internet/100302161.html

Internet
  • Jak uaktualnić program Internet Explorer

    Jeśli jesteś użytkownikiem przeglądarki Microsoft Internet Explorer, utrzymanie go w najnowszej wersji jest jedną z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić, aby zwiększyć komfort korzystania z Internetu. Uruchomienie starszej wersji Internet Explorera (lub jakiejkolwiek innej przeglądarki intern

  • Jak odblokować wyskakujące okienka w Internet Explorerze

    Przeglądarka internetowa Internet Explorer jest wyposażona w własny blokadę wyskakujących okienek. Gdy jest włączony, ten dodatek jest przeznaczony do blokowania wyskakujących okien programu Internet Explorer, które są otwierane automatycznie lub ręcznie w przeglądarce internetowej. Możesz odblokowa

  • Jak włączyć obsługę plików cookie w systemie Windows Internet Explorer

    Przeglądarka internetowa Internet Explorer firmy Microsoft oferuje konfigurowalne ustawienia zabezpieczeń, które mają chronić użytkowników przed szkodliwymi treściami internetowymi i złośliwymi witrynami. Jedno z tych ustawień określa sposób obsługi plików cookie przez przeglądarkę. Pliki cookie to

Wiedza o Internecie © https://pl.whycomputer.com