whycomputer.com >> Wiedza o Internecie >  >> Oprogramowanie

Jak pisać do CSV w MATLAB

Pliki wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) to pliki tekstowe zawierające dane oddzielone przecinkami i podziały wierszy. Na przykład macierz może być przechowywana w pliku CSV zawierającym tyle wierszy, ile jest wierszy, przy czym każda linia zawiera elementy wiersza oddzielone przecinkami. Pliki CSV są przydatne, ponieważ są łatwe do odczytania zarówno dla ludzi za pomocą edytora zwykłego tekstu, jak i programów komputerowych. Użyj polecenia „csvwrite” w MATLAB, aby zapisać macierz w pliku CSV.

Krok 1

Zdefiniuj prostą macierz trzy na trzy, wpisując następujące polecenie w [MATLAB] (https://itstillworks.com/13579387/what-is-matlab) okno komend: x = [[1 2 3]; [4 5 6]; [7 8 9]];

Krok 2

Zapisz macierz x do pliku CSV o nazwie csvtest.txt za pomocą następującej komendy: csvwrite ('csvtest.txt', x) Rozszerzenie .txt jest rozsądnym wyborem dla twojego pliku CSV, ponieważ pliki CSV mogą być odczytywane przez zwykły edytor tekstu. Innym wspólnym rozszerzeniem jest .dat. Zawartość pliku nie zależy od wybranego rozszerzenia pliku. Plik jest zapisywany w domyślnym katalogu MATLAB i pojawia się w panelu „Aktualny katalog” na pulpicie MATLAB.

Dodaj dwa opcjonalne argumenty t "csvwrite, aby odsunąć macierz przecinkami w pliku: csvwrite ('csvtest.txt ', x, 2,0) Dwa argumenty odpowiadają przesunięciu wiersza i kolumny.Poniższy przykład dodaje dwa puste wiersze przecinków na górze pliku.Następujące polecenie umieszcza początek macierzy w piątej kolumnie na drugim row: csvwrite ('csvtest.txt', x, 1,4)


URL:http://pl.whycomputer.com/oprogramowanie/100307403.html

Oprogramowanie
  • Jak zrobić plan piętra w Excel

    Tworzenie planu pięter w Microsoft Excel jest o wiele łatwiejsze, niż się prawdopodobnie wydaje. Dowiedz się, jak stworzyć plan piętra w Excelu z pomocą inżyniera mechanika z 32-letnim doświadczeniem w tym darmowym klipie wideo.

  • Jak przekonwertować GIMP na JPG

    GIMP to darmowy program do manipulacji obrazem, który pozwala użytkownikom edytować, tworzyć i ulepszać zdjęcia i grafikę. Domyślnie GIMP zapisuje pliki obrazów z rozszerzeniem .xcf, które może otworzyć tylko GIMP. Na szczęście przekonwertowanie tych plików na bardziej uniwersalne pliki .jpg jest sz

  • Klawisz powiększenia nie działa na klawiaturze Logitech Wave

    Klawisz powiększenia na klawiaturze Logitech Wave to przydatna funkcja, gdy musisz dokładnie obejrzeć zdjęcie, grafikę lub tekst, ale gdy nie działa, może być bardzo frustrujące . Podobnie jak wiele klawiatur z dodatkowymi klawiszami funkcyjnymi, Wave wykorzystuje dodatkowe oprogramowanie do dostarc

Wiedza o Internecie © http://pl.whycomputer.com