whycomputer.com >> Wiedza o Internecie >  >> Głoska bezdźwięczna

Jak dodać znacznik daty i godziny do wideo

Znacznik daty i godziny można znaleźć we wszystkich formach filmów. Czasami jednak, gdy konwertujesz jeden format pliku na inny, stempel jest tracony. Dobrą wiadomością jest to, że większość programów do edycji wideo może wyodrębnić dane i dodać dodatkową warstwę do wideo, w którym jest pokazana data i godzina. Jeśli Twój program do edycji nie zawiera tej funkcji, dostępne są bezpłatne programy do pobrania z Internetu, które zostały specjalnie zaprojektowane do tego celu.

Dodaj datę i godzinę

Sprawdź, czy kamera rejestruje informacje o dacie i czasie podczas nagrywania materiału. Jeśli to ustawienie nie jest włączone, nie ma informacji o dacie i godzinie wraz z obrazem i dźwiękiem.

Importuj i przechwyć obraz do oprogramowania do edycji wideo. Nie konwertuj formatu wideo, ponieważ może to spowodować usunięcie informacji o czasie i dacie.

Otwórz całe wideo w oknie osi czasu. Otwórz okno ustawień osi czasu i wybierz „dodaj datę i godzinę wideo”. Spowoduje to dodanie informacji o tytule czasu i daty.

Określ czas, w którym wyświetlana jest data. Może być obecny dla całego klipu lub tylko dla niektórych sekcji.

Ustaw datę i godzinę w żądanym miejscu, ustawiając pozycję X i Y dla daty nagrania i czasu nagrywania. Zwykle 0% znajduje się po lewej stronie iu dołu, a 100% po prawej i górnej części ramki. Ustaw czcionkę i wysokość tekstu daty i godziny.

Odzyskaj sceny z aparatu. Nie zawsze jest to konieczne i zależy od oprogramowania. Po dodaniu informacji o dacie i godzinie można dokonać dodatkowej edycji, a plik wideo można przekonwertować na inne formaty i nagrać na dysk.

Wskazówki

Darmowy program, który dodaje informacje o czasie i dacie to Znacznik czasu Visual DV. Jest to opcja, jeśli oprogramowanie do edycji wideo nie obsługuje dodawania informacji o dacie i godzinie.

URL:https://pl.whycomputer.com/media/100318274.html

Głoska bezdźwięczna
  • Jak dodawać utwory do Zune

    Zune to przenośne urządzenie audio firmy Microsoft, które ma konkurować z iPodem Apple. Zune może odtwarzać muzykę, wideo, obrazy, podcasty i gry. Oprogramowanie Zune ułatwia przesyłanie tego typu multimediów. Za pomocą tego programu możesz ustawić Zune na automatyczną synchronizację z biblioteką mu

  • Jak przekonwertować VHS na CD

    Ponieważ nowa technologia wideo wciąż pojawia się w szybkim tempie, a stare formaty nie są już obsługiwane, możesz szybko stwierdzić, że nie masz możliwości przeglądania starych taśm VHS. Zamiast tracić nagrane filmy na taśmach, możesz przenieść ich zawartość na komputer. Gdy pliki wideo znajdują si

  • Jak dodać pieczęć praw autorskich do cyfrowego obrazu

    Elementy, które będą potrzebne Oprogramowanie Picture Shark zainstalowane na komputerze MAC lub PC Obrazy JPEG, BMP lub PNG wymagające ochrony praw autorskich Udostępnianie zdjęć w Internecie to świetna zabawa i oszczędność czasu i pieniędzy podczas udostępniania zdjęć z ostatnich rodzin

Wiedza o Internecie © https://pl.whycomputer.com