whycomputer.com >> Wiedza o Internecie >  >> Sprzęt komputerowy

Rodzaje taśm przenośnikowych

Wynalezienie taśm przenośnikowych zrewolucjonizowało proces produkcji dla wielu gałęzi przemysłu na całym świecie. Podstawowa konstrukcja tego wspólnego urządzenia produkcyjnego składa się z taśmy gumowej rozciągniętej między dwoma cylindrycznymi rolkami na każdym końcu. Przenośniki taśmowe umożliwiają fabrykom przenoszenie części, wyposażenia, materiałów i produktów z jednego miejsca na drugie, obniżając koszty pracy i oszczędzając czas. Taśmy przenośnikowe występują w wielu formach w życiu codziennym. Od prostego typu widocznego na linii kasowej sklepu spożywczego, po masywne taśmy przenośnikowe rozciągające się w zakładzie produkcyjnym, przenośniki taśmowe ułatwiają życie.

Historia

Pierwsze zastosowania przenośników taśmowych sięgają 1795 r., kiedy to przenieśli duże ilości ziarna na niewielką odległość. Pierwsze przenośniki taśmowe składały się ze skóry, płótna lub gumy poruszających się po płaskiej podstawie drewnianej. Na początku XX wieku w fabrykach wkrótce pojawiły się przenośniki taśmowe używane do rozładunku wagonów. W 1908 r. Przenośnik rolkowy otrzymał patent. Do 1919 r. Napędzane i wolne przenośniki taśmowe byłyby szeroko stosowane w montowniach samochodowych. Obecnie różne rodzaje przenośników taśmowych znajdują się w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie.

Podstawowy przenośnik taśmowy

Podstawowy przenośnik taśmowy składa się z długiej, ciągłej taśmy z mocny materiał. Pierwsi producenci przenieśli produkty i materiały za pomocą tych prostych taśm przenośnikowych na liniach montażowych. Pierwsze przenośniki taśmowe zapewniały nieporęczność i hałaśliwość, szybko się zużywały i pozostawały stałe w jednym miejscu. Podstawowe taśmy przenośnikowe wykorzystują dziś precyzyjne łożyska, napędzane wewnętrznie rolki przenośnikowe i napędzane koła pasowe. Wszystkie te innowacje inżynieryjne redukują hałas i kosztowną konserwację przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i wydajności.

Pas do kanapek wężowych

Opracowany w 1979 r. Przenośnik taśmowy typu „wąż” wykorzystuje dwa przenośniki indywidualne pasy zwrócone do siebie. Te oddzielne pasy „przenoszą” materiał. Pozwala to na przemieszczanie się materiału w dowolnym kierunku. Ta unikalna konstrukcja pozwala tym typom przenośników taśmowych łagodnie, ale stanowczo przenosić produkty lub materiały na strome, nawet pionowe pochyłości. Zazwyczaj używane do przenoszenia dużych ilości materiałów sypkich, takich jak ziarno, skała, kruszywo lub węgiel, pasy kanapkowe węża pojawiają się głównie w operacjach wydobywczych lub frezarskich.

Długie pasy

Postęp mechaniczny i technologiczny w przenośnikach taśmowych w ciągu ostatniego stulecia pozwala inżynierom rozciągnąć ich zastosowanie na pozornie niewiarygodne ograniczenia. Jeden z przykładów: przenośnik taśmowy o długości 100 km służy do transportu materiału z dużej kopalni fosforanu Bou Craa na pustyni Sahara Zachodnia do portu El-Aaiun. Porty lotnicze używają długiego systemu przenośników taśmowych do przemieszczania bagażu między lotami a terminalami lotniskowymi. Długie przenośniki taśmowe przenoszą również litery i paczki w niektórych większych sortowniach pocztowych w USA.


URL:http://pl.whycomputer.com/sprzet/100319605.html

Sprzęt komputerowy
  • Jak zresetować BIOS eMachine 

    BIOS (podstawowy system wejścia /wyjścia) komputera eMachines to oprogramowanie układowe używane przez płytę główną do uruchamiania testu POST (Power-On Self-Test) podczas uruchamiania systemu. Możesz skonfigurować BIOS do rozpoznawania sprzętu, włączania i wyłączania komponentów systemu i monitorow

  • Jak ustawić SWR na antenie Wilsona 5000 

    Przed rozpoczęciem korzystania z radia CB ważne jest dostosowanie anteny Wilson 5000 do działającego poziomu SWR. SWR, czyli współczynnik fali stojącej, mierzy niedopasowanie impedancji między anteną a radiem. Gdy stosunek anteny i impedancji radiowej lub rezystancji do przepływu elektrycznego jest

  • Jak korzystać z rejestratora satelitarnego z kamerą bezpieczeństwa 

    Satelitarny rejestrator cyfrowy lub rejestrator DVR przechwytuje sygnał telewizji satelitarnej do przechowywania na wewnętrznym dysku twardym i odtwarza do podłączonego telewizora. Sygnał przechodzi przez kabel koncentryczny do DVR. Podłączenie kamery bezpieczeństwa umożliwia rejestrowanie obszaru p

Wiedza o Internecie © http://pl.whycomputer.com