whycomputer.com >> Wiedza o Internecie >  >> Sieć

Jak wykrywać przychodzące adresy IP

Użytkownicy mogą być zaskoczeni wiedząc, że ich komputery uzyskują dostęp do Internetu za pomocą określonego adresu protokołu internetowego (IP). Protokół internetowy jest podstawą komunikacji między komputerami w zamkniętej sieci lub komputerami uzyskującymi dostęp do Internetu. Złośliwe programy tworzone przez hakerów łączą się z adresami IP komputerów. Wbudowane programy Windows umożliwiają użytkownikom monitorowanie tej aktywności.

Krok 1

Kliknij ikonę „Start” znajdującą się na pasku menu głównego.

Krok 2

Wpisz „CMD” w polu „Wyszukaj programy i pliki” w menu „Start”.

Krok 3

Wpisz „netstat” w oknie poleceń, aby śledzić wszystkie adresy IP podłączone do komputera. Zezwalaj na kilka minut na wypełnienie listy.

Obserwuj połączenia oznaczone jako „http” i „https” w kolumnie „Adres obcy”, ponieważ połączenia te są połączeniami przeglądarki.


URL:http://pl.whycomputer.com/siec/100306500.html

Sieć
  • Jak zmienić hasło do routera bezprzewodowego AT&T eWire 

    2Wire jest bezprzewodowym routerem i producentem modemu, który czasami nazywał się „eWire” z powodu wyglądu ich logo. AT & T zapewnia swoim klientom połączenie modemu i routera bezprzewodowego 2Wire w celu uzyskania dostępu do usług szerokopasmowych. Zmiana hasła administracyjnego lub hasła dostępu

  • Jak podłączyć komputer do innego komputera 

    Podłączanie komputera Mac do innego komputera Mac polega na podłączeniu kabla Ethernet między obydwoma komputerami i utworzeniu sieci. Połącz komputery Mac ze wskazówkami od specjalisty komputerowego w tym darmowym wideo na temat sieci komputerowych.

  • Jak zalogować się do My Router

    Router bezprzewodowy to urządzenie służące do konfiguracji sieci domowej lub małej sieci biurowej. Aby skonfigurować router do pracy w sieci bezprzewodowej, musisz najpierw zalogować się do routera. Aby zalogować się do routera, musisz mieć adres IP routera oraz identyfikator i hasło administrator

Wiedza o Internecie © http://pl.whycomputer.com