whycomputer.com >> Wiedza o Internecie >  >> Oprogramowanie

Jak zresetować HP Recovery Media Creator Count

Jeśli dysk odzyskiwania utworzony za pomocą narzędzia HP Recovery Media Creation zostanie utracony lub uszkodzony, należy najpierw zresetować licznik oprogramowania, zanim będzie można utworzyć inny dysk. Możesz to zrobić, pobierając i uruchamiając program Recovery Reset Patch na swoim komputerze. Możesz uruchomić łatę tyle razy, ile chcesz, pod warunkiem, że nie użyłeś dysku odzyskiwania do przywrócenia komputera HP.

Krok 1

Pobierz narzędzie Patch Reset Recovery (zobacz Zasoby).

Krok 2

Wyodrębnij zawartość archiwum na lokalny dysk twardy, a następnie kliknij dwukrotnie „ResetRmc.exe”, aby uruchomić narzędzie na komputerze.

Krok 3

Przesuń kursor myszy w prawy górny róg ekranu, aby wyświetlić pasek Charms, a następnie naciśnij „Search”. Wpisz „HP Recovery Media” (bez cudzysłowu), naciśnij „Enter”, wybierz „Tworzenie nośnika odzyskiwania HP” z listy wyników wyszukiwania, aby uruchomić narzędzie HP, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć nowy dysk odzyskiwania.

Ostrzeżenie

Jeśli komputer został już przywrócony przy użyciu dysku CD odzyskiwania utworzonego za pomocą oprogramowania HP Recovery Media Creation nie będzie można zresetować licznika i nagrać innej płyty odzyskiwania.


URL:http://pl.whycomputer.com/oprogramowanie/100312399.html

Oprogramowanie
  • Toshiba Satellite Diagnostic Tools

    Laptopy Toshiba mają wbudowane narzędzie diagnostyczne, dzięki czemu można rozwiązywać problemy z komputerem satelitarnym, które nie działają prawidłowo. Narzędzie nie może rozwiązać problemów, które identyfikuje, ale oferuje porady, jak je naprawić w inny sposób. Narzędzie diagnostyczne Toshiba PC

  • Jak przywrócić system z Command DOS

    Przywracanie systemu to funkcja systemu Microsoft Windows, która może zresetować system operacyjny Windows do poprzedniej konfiguracji w przypadku, gdy zmiana w systemie spowodowała problemy, które uniemożliwiły korzystanie z systemu. Jeśli system Windows nie może normalnie uruchomić się lub występu

  • Jak drukować wkładki do kart 

    Podczas tworzenia dużej liczby kart, takich jak śluby lub ceremonie ukończenia studiów, może okazać się konieczne utworzenie wkładki do karty dla każdej karty, która może zawierać dodatkowe informacje, które nie należą na karcie. Możesz wstawiać karty do Microsoft Word przy użyciu gotowych szablonów

Wiedza o Internecie © http://pl.whycomputer.com