whycomputer.com >> Wiedza o Internecie >  >> Oprogramowanie

Jak przekonwertować obraz do macierzy przez MATLAB

MATLAB (Matrix Laboratory) to środowisko komputerowe często wykorzystywane w badaniach naukowych. Jest to potężne narzędzie do wykonywania wszelkiego rodzaju analiz matematycznych i manipulacji macierzami. Obraz cyfrowy jest reprezentowany w komputerze jako matryca, z różnymi elementami macierzy określającymi różne właściwości każdego piksela na zdjęciu. Ponieważ obraz cyfrowy jest przechowywany jako matryca, możesz otworzyć go za pomocą MATLAB-u, aby analizować i manipulować obrazem jako matrycą liczb.

Krok 1

Użyj funkcji „imread”, aby zaimportować zdjęcie do [MATLAB] (https://itstillworks.com/13579387/what-is-matlab). W poniższym przykładzie obraz o nazwie „example.jpg” jest przypisany do macierzy o nazwie „picture:” picture = imread („example.jpg”); Domyślna ścieżka do plików MATLAB to folder o nazwie „MATLAB” w folderze „Moje dokumenty”. Jeśli twoje zdjęcie jest przechowywane gdzieś indziej, wpisz pełną ścieżkę do niego (np. „C: nazwa użytkownika Komputer np.jpg”). Zaimportuj zdjęcie z Internetu, używając jego adresu URL w funkcji „imread”. Pamiętaj, aby dołączyć średnik na końcu polecenia; jeśli nie, funkcja wyświetli całą matrycę w oknie poleceń podczas ładowania obrazu, a jeśli obraz jest duży, może to zająć dużo czasu.

Krok 2

Zaimportuj obraz i informacje o kolorach w osobnych macierzach o następującej składni, używając dowolnych nazw macierzy, które lubisz po lewej stronie znaku równości: [obraz, kolory obrazów] = imread ('przykład.jpg');

Krok 3

Oddziel informacje o przezroczystości obrazu na jego własną macierz o następującej składni, używając dowolnych nazw macierzy, które lubisz po lewej stronie znaku równości: [obraz, kolory obrazów, transfery obrazów] = imread ('przykład.jpg');

Manipuluj obrazem jako macierzą, używając normalnych poleceń MATLAB. Wypróbuj funkcje przybornika do przetwarzania obrazu, które są specjalnie zaprojektowane do manipulowania obrazami z matematyką macierzową. Zapisz macierz do pliku tekstowego za pomocą polecenia „dlmwrite” lub zapisz go z powrotem w pliku obrazu za pomocą funkcji „imwrite”.

Wskazówki

Użyj funkcji „imfinfo” (np. „Imfinfo”) ('example.jpg') ”), aby wyświetlić szczegółowe informacje o pliku obrazu. Może to pomóc w interpretacji danych macierzy po zaimportowaniu.

Wpisz polecenie „imformats”, aby wyświetlić listę formatów obrazu zgodnych z „imread” i „iminfo”. Domyślnie obsługiwane są najpopularniejsze formaty.


URL:http://pl.whycomputer.com/oprogramowanie/100307242.html

Oprogramowanie
  • Jak zrobić JPG Image More Clear 

    Pliki JPEG - znane również jako pliki JPG - wykorzystują dużą kompresję. Z definicji proces kompresji powoduje utratę kolorów lub pikseli. W konsekwencji obrazy JPEG mogą być zniekształcone lub niewyraźne. Aby obraz JPEG był jak najbardziej przejrzysty, należy podjąć pewne środki ostrożności podczas

  • Jak przywrócić foldery w Outlook

    Utrata folderów w programie Outlook może być druzgocąca, jeśli ważne wiadomości e-mail zostaną zapisane w folderach programu Outlook. Na szczęście program Outlook przechowuje dziennik wszystkich wiadomości e-mail i folderów obecnych w danym momencie. Ten plik nosi nazwę osobistego pliku pamięci lub

  • Jak przywrócić pliki CHK

    W przypadku awarii systemu Microsoft Windows zostanie utworzony plik CHK (punkt kontrolny). CHK to właściwie wszystkie informacje o plikach i programach zapisane w formacie CHK. Windows robi to, aby dać użytkownikowi komputera możliwość przywrócenia możliwych ustawień i informacji, które zostały utr

Wiedza o Internecie © http://pl.whycomputer.com