whycomputer.com >> Wiedza o Internecie >  >> Oprogramowanie

Jak wygładzić szorstkie krawędzie przy podpisie w Photoshop

Podpisy elektroniczne, stosowane w celu zatwierdzenia lub zabezpieczenia dokumentów cyfrowych, takich jak listy i propozycje, są tworzone za pomocą wielu programów, w tym oprogramowania graficznego i programów do edycji tekstu. Korzystanie z programu graficznego, takiego jak Adobe Photoshop, jest jednym ze sposobów na udoskonalenie podpisu, usunięcie wszelkich rozproszonych pikseli, znaków pióra i innych elementów zniekształcających. Udoskonalaj szorstkie krawędzie wokół podpisu w Photoshopie, aby uzyskać możliwie najgładszy John Hancock.

Krok 1

Otwórz Photoshop. Pociągnij w dół menu „Plik”. Kliknij „Otwórz”. Przejdź do pliku obrazu podpisu i kliknij dwukrotnie nazwę pliku. Podpis otwiera się w obszarze roboczym programu Photoshop. Kliknij menu „Widok” i wybierz „Dopasuj na ekranie”, aby widoczny był cały podpis.

Krok 2

Kliknij narzędzie „Powiększ” u dołu palety „Narzędzia”. Powiększ pierwszy obszar podpisu, aby wygładzić, na przykład postrzępione krawędzie wielkiej litery.

Krok 3

Kliknij narzędzie „Gumka” na środku palety „Narzędzia”. Kliknij i przeciągnij gumkę wzdłuż krawędzi podpisu, aby wymazać piksele lub nierówności.

Krok 4

Kliknij narzędzie „Rozmycie”, które wygląda jak kropla deszczu lub rozdarcie w środku „Narzędzi” paleta. Jeśli nie widzisz tego narzędzia, kliknij prawym przyciskiem myszy obraz trójkąta lub palca wskazującego. Z menu wysuwanego kliknij narzędzie „Rozmycie”.

Krok 5

Najedź kursorem na obszar obrazu, aby wygładzić. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnij kursor na krawędź. Im więcej razy przejdziesz przez ten sam obszar, tym bardziej wygładzi.

Kliknij menu „Plik” i wybierz „Zapisz jako”. Wpisz nową nazwę pliku podpisu. Wybierz miejsce docelowe, w którym chcesz zapisać obraz, lub pozostaw domyślne, tak jak jest. Kliknij przycisk „Zapisz”.


URL:http://pl.whycomputer.com/oprogramowanie/100306347.html

Oprogramowanie
  • Jak automatycznie wypełniać datę w programie Excel 

    Posiadanie przez użytkownika daty w aplikacji Microsoft Office Excel może być czasochłonne i frustrujące, jeśli użytkownik często korzysta ze skoroszytu. W programie Excel można dodać formułę do określonej komórki, w której należy wyświetlić datę. Visual Basic for Applications może być również używa

  • Jak zrobić bibliografię dla Powerpoint Show

    Pokazy PowerPoint zapewniają pomoce wizualne do prezentacji ustnych i oferują elastyczność w rozmiarach czcionek i wariacji slajdów. Nie tylko możesz umieścić najważniejsze elementy pisemnego raportu w prezentacji PowerPoint, ale również możesz wkleić strony bibliografii swojego raportu. Krok 1

  • Jak rozwiązywać problemy ze skanerami Brother 

    Firma Brother produkuje drukarki wielofunkcyjne, które mają wbudowane skanery. Urządzenia te umożliwiają skanowanie obrazów i dokumentów oraz zapisywanie ich na dysku twardym komputera. Czasami mogą wystąpić problemy z używaniem skanera Brother. Na przykład mogą pojawić się komunikaty o błędach, któ

Wiedza o Internecie © http://pl.whycomputer.com