whycomputer.com >> Wiedza o Internecie >  >> Oprogramowanie

Jak zrobić arkusz kalkulacyjny Excel automatycznie przeliczać w czasie rzeczywistym zamiast naciskać F9

Arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel składają się z małych bloków zwanych komórkami. Każda komórka w arkuszu kalkulacyjnym może zawierać formułę, dane lub wartość pustą. Formuły używają poleceń takich jak „SUM” i „COUNTA”, aby skonsolidować informacje lub dokonać obliczeń i zwrócić wartość. Jeśli twój arkusz kalkulacyjny jest skonfigurowany do ręcznych obliczeń, musisz naciskać F9 za każdym razem, gdy chcesz przeliczyć formuły. Aby arkusz kalkulacyjny aktualizował się automatycznie w czasie rzeczywistym, możesz ustawić go na „Automatyczny”.

Krok 1

Otwórz plik Excel, w którym chcesz wprowadzić zmiany. Kliknij kartę „Formuły”.

Krok 2

Kliknij „Opcje obliczeń”.

Wybierz „Automatycznie”.


URL:http://pl.whycomputer.com/oprogramowanie/100305106.html

Oprogramowanie
  • Jak wyciąć i edytować wideo online 

    Wycinanie i edytowanie filmów może być kłopotliwe, jeśli nie masz zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania lub używasz publicznego komputera z ograniczeniami do instalowania oprogramowania. Na szczęście istnieje kilka witryn internetowych, które umożliwiają przesyłanie i edytowanie filmów. Niekt

  • Jak zmienić słownik w programie Word 

    Microsoft Word to oprogramowanie do edycji tekstu, które pozwala użytkownikom tworzyć różne typy dokumentów, w tym podręczniki użytkownika, eseje, podręczniki, powieści, etykiety adresowe i ulotki. Program Word zawiera również wiele funkcji, które pomagają edytować dokumenty. Wszystkie wersje progra

  • Jak dodać skrzynkę do dokumentu Word

    Istnieje wiele różnych sposobów dodawania interesujących opcji formatowania podczas tworzenia dokumentów w programie Microsoft Word 2007. Na przykład możliwe jest dodanie ramki do dokumentu Word za pomocą kilka prostych kliknięć myszą. Możesz użyć tego pola do otaczania tekstu jako pola tekstowego l

Wiedza o Internecie © http://pl.whycomputer.com